Světelné reklamy, které mají úsporné osvětlení postavené na LED technologii nové generace? To jsou Ekoreklamy
Open
X

Kamery.

Instalací kamerového systému získá klient vynikající nástroj pro monitorování pohybu osob, zabezpečení a ochranu majetku. Variabilita umístění plně respektuje požadavek zákazníka a je na jeho uvážení co a jakým způsobem je nutné mít pod dohledem.

Příkladem může být monitorování vstupních vestibulů ve školách, vstupů, výtahů či sklepů v bytových družstvech nebo SVJ, monitorování rodinných domů, veřejných prostranství a dalších exponovaných míst ohrožených například vandalismem či jinou kriminální činností.

Kamerové systémy umožňují celou škálu možností nastavení v oblastech jako je kvalita snímání (záznamu), délka záznamu, vzdálené správy přes chytrou mobilní elektroniku.