Světelné reklamy, které mají úsporné osvětlení postavené na LED technologii nové generace? To jsou Ekoreklamy
Open
X

Doba a cena zpracování. Zpravidla do jednoho měsíce.

Samotná doba zpracování, výroby a umístění solární reklamy je do 30 dní. Vlastní montáž není technicky náročná.

Návrh odměny za zpracování Ekoreklamy respektuje předpokládanou náročnost zpracování ve vazbě na velikost a technické řešení Ekoreklamy.

Cenová kalkulace je vždy zpracována až po návštěvě technika v místě umístění reklamy a je součástí kompletní nabídky s celkovým návrhem realizace LED solární ekoreklamy.

Předpokládané roční náklady za údržbu ekoreklamy jsou 1hod práce + náklady na dopravu + cena baterie, pokud je potřeba vyměnit. Standardní životnost baterie je 7 let.